Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

wc

Zgodnie z artykułem 3.2. „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom dostęp do toalety w miejscu pracy. Dokument ten dokładnie precyzuje kwestie związane z wielkością ustępów, ich usytuowaniem w budynku oraz ilością, która jest zależna od potencjalnej liczby użytkowników. Podobne obostrzenia odnoszą się do budynków użyteczności publicznej, o czym wspomina „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Polskie przepisy nakładają również obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych na organizatorów imprez masowych, co obejmuje udostępnienie dostatecznej liczby toalet uczestnikom wydarzenia.

Kwestię związane z obsługą sanitarną, mogą zostać rozwiązane na dwa sposoby. Jednym z nich jest ustawienie mobilnych toalet typu toi toi, drugim kabiny do wc. Obie opcje posiadają swoją specyfikę oraz konkretne wady i zalety, o których więcej poniżej.

Kabiny do wc, są montowane stacjonarnie i podłączane do sieci kanalizacyjnej. Dlatego dedykowane są dla zamkniętych przestrzeni, czyli wszelkiego rodzaju budynków. Do ich niewątpliwych zalet należy wielkość – są przestronne, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort korzystania. Ponadto większość dostępnych na rynku modeli jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to niezwykle istotne w świetle przepisów, które nakazują pracodawcom zapewnić bezproblemowy dostęp do sanitariatów wszystkim pracownikom. Na działanie tych toalet nie mają również wpływu zewnętrzne czynniki atmosferyczne.

Kabiny typu toi toi ze względu na swój mobilny charakter, są niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla organizatorów imprez masowych. Nie wymagają podłączenie do sieci kanalizacyjnej, co pozwala na ich ustawienie w miejscach, gdzie takiego dostępu nie ma. Na rynku istnieje wiele firm, które świadczą usługi wynajmu kabin typu toi toi. Wszystko to sprawia, że są one znacznie tańszym rozwiązaniem niż budowa stacjonarnych toalet. Jednak wykorzystanie przenośnych sanitariatów wiąże się również z obniżeniem standardów higienicznych. Kabiny tego typu najczęściej nie posiadają miejsca, w którym można umyć ręce. Tylko niektóre, specjalnie tworzone modele są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak systemu odprowadzania nieczystości, które są gromadzone wewnątrz toalety, wygoda korzystania z tego typu toalet jest wyjątkowa niska, szczególnie w okresie letnim, kiedy wnętrzu panuje wyjątkowo nieprzyjemna atmosfera.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze