Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

zabudowa przebieralni

 

Płyty wiórowe to materiał, który powstaje z wiórów drzewnych łączonych pod ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze przy użyciu klejów syntetycznych. Możemy wyróżnić bardzo wiele rodzajów płyt wiórowych cechujących się różnymi właściwościami oraz specyfikacją. Najpowszechniejsze zastosowanie znajdują w przemyśle meblowym, ale używane są również do wykańczania wnętrz. Najczęściej spotykamy kabiny z płyty wiórowej, panele boazeryjne, a także elementy dekoracyjne.

Właściwości płyt wiórowych

Do najważniejszych właściwości płyt wiórowych zaliczyć należy wytrzymałość na zginanie statyczne oraz na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty. Jest to trójwarstwowe tworzywo drzewne o szlifowanej powierzchni, które powstaje w wyniku sprasowania cząstek drewna przy zastosowaniu jako spoiwa żywic mocznikowo-formaldehydowych. Wewnętrzna warstwa składa się z wiórów grubszej frakcji, natomiast zewnętrzne warstwy z bardzo cienkich i drobnych wiórów, tzw. mikrowiórów. Właśnie z tego powodu powierzchnia płyt cechuje się niską chropowatością i dużą wytrzymałością na odrywanie powierzchni.

Podział płyt wiórowych

Podziału płyt wiórowych można dokonać na podstawie różnorodnych kryteriów. Przede wszystkim rozróżnia się je ze względu na rodzaj materiału cząstek użytych do wykonania płyt. Możemy zatem wyróżnić:

  • płyty wiórowe (wykonane z wiórów drzewnych)
  • płyty paździerzowe (wykonane ze zdrewniałych cząstek łodyg lnu lub konopi
  • płyty bagassowe (wykonane ze zdrewniałych cząstek łodyg trzciny cukrowej po wytłoczeniu z nich soku zawierającego cukier)
  • płyty korowe (wykonane z cząstek kory drzewnej)
  • płyty z innych zdrewniałych cząstek roślin, m.in. łodyg bawełny, trawy alfa, łodyg juty

Innego podziału płyt można dokonać ze względu na ich przeznaczenie. Najczęściej mamy do czynienia z płytami ogólnego przeznaczenia, które znajdują zastosowanie w różnorodnych dziedzinach naszego życia. Można jednak spotkać się także z płytami specjalnego przeznaczenia. Są to tzw. płyty modyfikowane, którym nadawane lub ulepszane są określone właściwości.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze