Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

toaleta dla osób niepełnosprawnych

Według danych GUS w 2012 roku populacja osób niepełnosprawnych w Polsce liczyła 4,7 miliona osób, co stanowi ponad 10% ludności naszego kraju. Pomimo odpowiednich przepisów liczne budynki użyteczności publicznej nadal nie są przystosowane dla tych osób. Nie inaczej jest w przypadku toalet znajdujących się w owych budynkach. Co mówią przepisy na temat toalet dla osób niepełnosprawnych i jak zaprojektować taką toaletę?

Przepisy dotyczące toalet dla niepełnosprawnych

Wytyczne dotyczące toalet dla niepełnosprawnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Czytamy w nim, że w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, minimum jedno pomieszczenie higienicznosanitarne powinno być dostosowane do potrzeb tych osób. Toaleta taka powinna:

  • zapewniać przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 1,5 × 1,5 m;
  • nie mieć progów w drzwiach;
  • mieć minimum jedną, odpowiednio przystosowaną miskę ustępową i umywalkę;
  • mieć uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higinienicznosanitarnych.

Jak powinna być zaprojektowana toaleta dla osób niepełnosprawnych?

Przepisy nie precyzują, co oznacza określeniem „odpowiednio przystosowane”. Należy więc stosować się do dobrych praktyk. Miska ustępowa w kabinie WC dla osób niepełnosprawnych powinna znajdować się na wysokości 45-50 cm od posadzki, podajnik papieru toaletowego 60-70 cm, a przycisk do spłukiwania wody 100-120 cm. Spód umywalki powinien znajdować się powyżej kolan osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, czyli minimum 70 cm od ziemi. Uchwyty należy zaś umieścić 80-85 cm od podłogi. Na wysokości dostępnej dla osób niepełnosprawnych powinny znajdować się także akcesoria dodatkowe, takie jak dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe oraz suszarki do rąk. Nie można zapomnieć o apteczce, która również powinna być umieszczona na odpowiedniej wysokości, nie większej niż 120 cm od posadzki. Toaleta zaprojektowana w zgodzie z wymienionymi wytycznymi powinna być dostosowana do potrzeb większości osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze