Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

toaleta w miejscu pracy

Zapewnienie pracownikom właściwego zaplecza higieniczno-sanitarnego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W jaki sposób zaprojektować toaletę w miejscu pracy, by była ona zgodne z obowiązującymi przepisami? O czym jeszcze warto pamiętać, jeśli chodzi o toalety pracownicze?

Co mówią polskie przepisy na temat toalet w miejscu pracy?

Kwestię liczby toalet w miejscu pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.). W paragrafie 28 załącznika Nr 3 do rozporządzenia możemy przeczytać, że:

  • na każdych trzydziestu mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar;
  • na każde dwadzieścia kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa;
  • liczba toalet i/lub pisuarów nie może być mniejsza (czyli wynosić zero), jeśli na jednej zmianie zatrudnionych jest mniej osób.

Z rozporządzenia możemy dowiedzieć się także, że:

  • toalety powinny znajdować się maksymalnie 75 metrów od stanowiska pracy, chyba że pracownicy wykonują pracę stale na otwartej przestrzeni – wtedy odległość ta może wynosić maksymalnie 125 metrów;
  • toalety powinny znajdować się na każdej kondygnacji, chyba że na danym piętrze pracuje mniej niż 10 pracowników – wtedy toaleta może znajdować się na sąsiednim piętrze;
  • toalety powinny być łatwo dostępne, to znaczy wejścia do nich powinny prowadzić z korytarzy lub dróg służących do komunikacji ogólnej;
  • pomieszczenia sanitarne powinny mieć wejściowe pomieszczenie izolujące, w którym powinny znajdować się umywalki z dostępem co ciepłej i zimnej wody.

Toalety dla niepełnosprawnych w miejscu pracy

Jeśli w firmie zatrudnieni są pracownicy niepełnosprawni, przynajmniej jedna toaleta powinna być dostosowana do ich potrzeb. Należy zadbać o to, by drzwi do łazienki były szersze niż typowe i nie posiadały progów. Trzeba także pamiętać o zapewnieniu przestrzeni manewrowej o wymiarach 150 na 150 centymetrów. W kabinie sanitarnej poszczególne elementy wyposażenia powinny być zamontowane na odpowiedniej wysokości, a w ich pobliżu powinny znajdować się poręcze dla osób niepełnosprawnych. Minimum to trzy poręcze: umywalkowa, uchylna przy misce WC oraz kątowa typu L; w razie potrzeby można je zainstalować także w innych miejscach. Toaleta dostosowana do potrzeb pracowników niepełnosprawnych powinna znajdować się na kondygnacji, na której pracują takie osoby, lub być dostępna za pomocą windy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze