Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

toalety w szkołach i przedszkolach

Wielu z nas nie najlepiej wspomina przedszkolne i szkolne toalety. Tymczasem są one jednymi z najważniejszych pomieszczeń w każdej placówce. Powinny być czyste i dobrze wyposażone, aby dzieci nie obawiały się z nich korzystać. Co mówi polskie prawo na temat toalet w szkołach i przedszkolach? O co jeszcze warto zadbać, choć nie wymagają tego przepisy?

Toalety w szkołach i przedszkolach a polskie przepisy

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) możemy przeczytać, że:

  • w pomieszczeniach higienicznosanitarnych należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę, a także środki higieny osobistej;
  • urządzenia higienicznosanitarne muszą być utrzymywanie w odpowiedniej czystości i właściwym stanie technicznym.

Liczbę umywalek i misek ustępowych precyzuje zaś rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Zapisano w nim, że w budynkach użyteczności publicznej, którymi są także szkoły i przedszkola:

  • na każde 20 osób powinna przypadać co najmniej jedna umywalka;
  • na każde 20 kobiet powinna przypadać jedna miska ustępowa;
  • na każdych 20 mężczyzn powinny przypadać jedna miska ustępowa i jeden pisuar.

W rozporządzeniu zapisano również, że:

  • wysokość ścianek i drzwi kabin sanitarnych w przedszkolach powinna wynosić co najmniej 1,5 m;
  • w budynku powinna znajdować się przynajmniej jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowanie toalety odbywa się poprzez zapewnienie bezproblemowego dostępu, odpowiedniej przestrzeni manewrowej oraz poprzez montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z poszczególnych urządzeń.

Czego nie ma w przepisach, a o co warto zadbać?

Przepisy nie precyzują, na jakiej wysokości powinny być montowane elementy wyposażenia w łazienkach w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Na pewno musi być ona niższa niż w kabinach sanitarnych dla dorosłych, tak by dzieci mogły bez przeszkód skorzystać z miski ustępowej i umywalki. Kabiny sanitarne do przedszkoli nie powinny mieć zamków lub powinna istnieć możliwość otwarcia ich z zewnątrz. Nie można też zapomnieć o antypoślizgowej podłodze. Aby dzieci chętniej korzystały z toalety, warto zadbać o to, by drzwi, ścianki oraz poszczególne elementy wyposażenia były kolorowe – dzięki temu będą przyjaźniejsze dla najmłodszych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze