Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

Zapewnienie swoim pracownikom dostępu do toalet i łazienek oraz utrzymanie w nich czystości jest prawnym obowiązkiem pracodawców. Przepisy regulują liczbę kabin, ich wyposażenie czy maksymalną odległość od stanowisk pracy. Określone są także cechy materiałów, którymi pokryte muszą być ściany czy przegrody. Te wszystkie rygorystyczne warunki świetnie spełniają nowoczesne zabudowy z laminowanych płyt HPL.

Obowiązki pracodawcy dokładnie opisuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które precyzuje zapisy zawarte w Kodeksie Pracy. Załącznik do tego dokumentu jest poświęcony zasadom organizacji pomieszczeń sanitarno-higienicznych, czyli: szatni, umywalni i kabin z natryskami, ustępów, jadalni, miejsc higieny osobistej kobiet, a nawet palarni.

Obowiązki ogólne dla organizacji pomieszczeń sanitarnych

Ubikacje i łazienki muszą być zorganizowane w budynkach, w których odbywa się praca lub są z nimi połączone obudowanymi i ogrzewanymi przejściami. Warunki określone w przepisach spełniają tylko pomieszczenia oświetlone, ogrzewane, wentylowane oraz z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą. Oprócz sytuacji wyjątkowych ich wysokość nie może być mniejsza niż 2,5 m. W firmach, w których pracuje powyżej pięciu pracowników na jednej zmianie powinny znajdować się oddzielne kabiny dla kobiet i mężczyzn. Specjalne normy zawarte w prawie budowlanym dotyczą także obowiązków pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Ważną częścią przepisów jest zobowiązanie zarządców firm do utrzymania w stałej czystości miejsc przeznaczonych do czynności związanych z higienę osobistą. Zabudowa i ściany muszą być wykonane z materiałów umożliwiających łatwe ich mycie. Według zgodnej opinii specjalistów wykonane z płyt HPL kabiny sanitarne czy umocowane na ścianach okładziny HPL to obecnie jedne z najlepszych rozwiązań odpowiadających warunkom wyznaczonym w ministerialnym rozporządzeniu. To nowoczesne i lekkie konstrukcje, które nie chłoną wody, są idealnie gładkie, nie wchodzą w reakcje z chemicznymi składnikami środków czystości i dzięki temu łatwo usuwa się z nich wszelkie zabrudzenia. Zarządcy budynków publicznych i szefowie przedsiębiorstw cenią je także za wyjątkową trwałość, odporność na zniszczenia i stosunkowo niską cenę wykonania.

Lokalizacja i wyposażenie ubikacji

Punkty poświęcone w rozporządzeniu ubikacjom stawiają przed pracodawcami szereg obowiązków dotyczących lokalizacji i wyposażenia tych pomieszczeń. Najważniejsze z nich nakazują firmom:

 • zlokalizowanie ustępów w maksymalnej odległości 75 m od stanowiska pracy;
 • powinny znajdować się one na kondygnacji, na której pracownicy wykonują swoje obowiązki, a w szczególnych sytuacjach na sąsiednim piętrze;
 • ubikacja musi posiadać wejściowe pomieszczenie izolujące wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą;
 • jedna umywalka powinna przypadać na trzy miski ustępowe lub pisuary, które są spłukiwane bieżąca wodą i podłączone do kanalizacji;
 • gdy kabiny ustępowe umieszczone są w jednym szeregu, to szerokość przejścia wzdłuż nich powinna wnosić minimum 1,3 m, a jeżeli naprzeciwko znajdują się pisuary, to do ściany z nimi odległość musi wynosić co najmniej 2 m;
 • na każdych 30 mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie ma przypadać minimum jedna miska ustępowa i jeden pisuar;
 • na każde 20 kobiet zatrudnionych na jednej zmianie ma przypadać jedna miska ustępowa.

Umywalnie w zakładach pracy

Przepisy szczegółowo regulują także zasady organizacji i wyposażenia umywalni. Według rozporządzenia powinny one wchodzić w skład zespołu szatni i być łatwo dostępne. Układ wejść ma zapewniać pracownikom bezkolizyjny ruch osób wchodzących oraz już umytych i przebranych.  Pozostałe przepisy nakazują:

 • łazienki muszą być wyposażone w umywalki, do których doprowadzona jest bieżąca woda;
 • szerokość przejścia między rzędem umywalek a przeciwległą ścianą ma wynosić minimum 1,3 m, a między ścianami z dwoma rzędami umywalek – 2 m;
 • na każdych 10 pracowników najliczniejszej zmiany zakładu pracy powinna przypadać jedna umywalka;
 • w biurach na każdych 30 mężczyzn lub na każde 30 kobiet zatrudnionych jednocześnie musi być zapewniona przynajmniej jedna umywalka;
 • pracownicy narażeni na zabrudzenia nóg mają mieć dostęp do brodzików z ciepłą wodą – jeden brodzi na 10 pracowników;
 • jeśli wymagają tego warunki pracy, to w zespole szatni powinno być także pomieszczenie z natryskami, do których doprowadzona jest ciepła i zimna woda;
 • jedna kabina prysznicowa powinna przypadać na 8 pracowników najliczniejszej zmiany wykonującej prace powodujące zabrudzenie;
 • szerokość przejścia między rzędami kabin powinna wynosić minimum 1,3 m, a między dwoma rzędami kabin – co najmniej 0,9 m;
 • w pomieszczeniu z kabinami musi znajdować się jedna wydzielona kabina z miską ustępową na każde dziesięć natrysków;

Firma Sanipol ma bogate doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu zabudowy ubikacji oraz umywalni w zakładach pracy czy w budynkach publicznych. Wykonujemy je zgodnie z nakazami przepisów sanitarnych czy prawa pracy. Specjalizujemy się w realizacjach z laminowanych płyt HPL, które należą obecnie do najczęściej stosowanych materiałów w pomieszczeniach tego typu. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze