Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

toaleta w miejscu pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odpowiednie zaplecze higienicznosanitarne. Co mówią polskie przepisy na temat toalet w miejscu pracy?

Lokalizacja toalet

Przepisy dotyczące toalet w miejscu pracy można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.). Czytamy w nim, że toaleta powinna znajdować się maksymalnie 75 metrów od stanowiska pracy. W przypadku wykonywania pracy na otwartej przestrzeni toaleta może znajdować się maksymalnie 125 metrów od stanowiska pracy. W budynkach wielopiętrowych toaleta powinna znajdować się na każdej kondygnacji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na jednym piętrze pracuje mniej niż 10 osób – wówczas toaleta może znajdować się na sąsiedniej, niższej lub wyższej kondygnacji.

Dostępność toalet

Przytoczone rozporządzenie stanowi, że toalety powinny być łatwo dostępne, to znaczy powinno móc się do nich dostać bezpośrednio z innych pomieszczeń, korytarzy albo dróg służących do komunikacji ogólnej. Przed kabiną sanitarną z miską ustępową powinno znajdować się pomieszczenie wejściowe z umywalką z dopływem zimnej oraz ciepłej wody. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) możemy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi toalet dla osób niepełnosprawnych. W każdej firmie zatrudniającej pracowników niepełnosprawnych powinny znaleźć się toalety przystosowane do potrzeb tych osób. Toalety takie powinny znaleźć się na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie toalety odbywa się poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej, zastosowanie drzwi bez progów, montaż miski ustępowej i umywalki na odpowiedniej wysokości oraz instalację specjalnych uchwytów.

Liczba toalet

W pierwszym ze wspomnianych rozporządzeń znalazła się również informacja o liczbie toalet w miejscu pracy. Na każdych trzydziestu mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać nie mniej niż jedna miska ustępowa i jeden pisuar, a na każde dwadzieścia kobiet – nie mniej niż jedna miska ustępowa. W przypadku awarii toalety pracodawca jest zobowiązany zapewnić rozwiązanie zastępcze, na przykład w postaci toalet i umywalek przenośnych, starając się jak najszybciej usunąć usterkę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze